چگونه از گربه باردار خود مراقبت کنید؟

2022-11-01T20:27:20+03:30

چگونه از گربه باردار خود مراقبت کنید؟ چگونه از گربه باردار خود مراقبت کنید؟ ایجاد_شرایط_مساعد_برای_گربه_حامله از گربه باردار خود مراقبت و حمایت کنید. آیا نمی دانید چگونه می توان تشخیص داد که یک گربه باردار است؟  اگر نگران گربه باردار خود هستید، همیشه توصیه می شود با دامپزشک خود صحبت و وشورت کنید. اصول اولیه بارداری گربه گربه ها از حدود چهار ماهگی به بلوغ جنسی می رسند (و بنابراین قادر به تولید مثل هستند).  [...]