آموزش رفتار درست توله سگ ها و سگ های بالغ در مقابل کودکان

2022-11-08T19:47:51+03:30

آموزش رفتار درست توله سگ ها و سگ های بالغ در مقابل کودکان آموزش رفتار درست توله سگ ها و سگ های بالغ در مقابل کودکان   ارتباط-نوزاد-با-سگ یکی از دوستانم یک بچه اوتیسمی دارد و می خواست برای پسرش سگ بگیرد.  سگ ها می توانند برای کودکان با نیازهای خاص معجزه کنند.  آنها کودکان را از تنهایی در می آورند و حتی میتوانند  آنها را تشویق کنند تا در کار های روزانه خود پیشرفت کنند. توله سگ هر وقت بچه ها را می دید شروع به تعقیب و پریدن می کرد و توان کنترل و همراهی کودک را نداشت. [...]